facebook
twitter
google
youtube
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET


Reference a zkušenosti

 

Užití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag® v praxi

 

Před několika lety se veterinární klinika v Horoměřicích začala zabývat i oblastí rehabilitace a proto se dohodla s firmou Biomag o zapůjčení magnetoterapeutického přístroje Biomag Monai. Po měsíční zkušenosti, kdy jsme přístroj aplikovali na pacienty v hospitalizaci, jsme přístroj zakoupili. Po pár měsících používání bylo jasné, že zkušenosti budou víceméně jen pozitivní.


Od roku 2012 jsme pomocí přístrojů firmy Biomag magnetoterapií ošetřili přes 100 zvířat, zahrnující psy, kočky, ale také králíky a morčata. Z 90% se jedná o použití v oblasti ortopedie a neurologie. Konkrétně pak nejčastěji LCC, hemilaminektomie, resekce hlavice femuru, fraktury, poúrazové stavy, kousné a špatně se hojící rány, artrózy, kulhání. V menší míře pak nacházíme uplatnění u dlouhodobých problémů (kožní onemocnění, posílení imunity, chronická bolest z různých příčin). Magnet je vyzkoušen i při léčbě různých druhů intoxikací, kdy po stabilizaci pacienta, případně výplachu žaludku podporujeme pulzním magnetickým polem látkovou výměnu, čímž urychlujeme celkovou detoxikaci organismu.


Při pooperačním použití přístroje začínáme s magnetoterapií již pár hodin po operaci. Z námi vypozorovaných výsledků je jasné, že současné působení pulzního magnetického pole výrazně zkrátí dobu léčení a zlepší prognosu, přičemž terapeutický efekt může být až o 50% lepší. Zvláště se nám osvědčila aplikace u stresových pacientů, pacientů se zvýšeným prahem bolesti či menších plemen (yorkshirský teriér, čivava, pražský krysařík apod.). U těchto pacientů po 2-3 dnech dochází k celkovému zklidnění. Pacienti lépe zvládají pooperační bolesti, majitelé uvádějí celkové zlepšení nálady, snížení agresivity z důvodu bolesti, klidný spánek a mnohdy se zvýší chuť k jídlu. Magnetoterapie snižuje četnost a velikost dávek medikamentů s analgetickým účinkem, nejčastěji pak NSAID. Z našich zkušeností vyplývá, že při časném použití magnetoterapie postačí pouze jedna dávka NSAID po operaci. Navíc u většiny pacientů dochází cca po 10-15 minutách ke zklidnění organismu až spánku.


Dříve jsme používali magnetoterapii 3-4x denně u hospitalizovaných, 2-3x denně u tzv. docházkových pacientů. Nově však zkoušíme použití přístroje kontinuálně několik hodin opakujících se programů. Prozatímní výsledek je zhruba 30% zlepšení. Magnetoterapii používáme nejčastěji v rozmezí 7-10 dnů, při chronických stavech až měsíc.


Z našich zkušeností již víme, že čím dříve od vzniku problému začneme s magnetoterapií, tím větší léčebný efekt uvidíme. Z výše uvedeného vyplývají nejčastěji využívané programy. Čím dál tím častěji se snažíme programy kombinovat. Většina programů má svou hlavní indikaci zahrnutou již v názvu programu. Krátce tedy jen k některým z nich.


Program Podpora hojení po operaci je u nás zcela jistě nejvyužívanějším programem. Máme dobré zkušenosti s jeho aplikací i druhý den po operaci. Pro majitele je časově nenáročný. Výrazně snižuje riziko tvorby krevních sraženin, snižuje otoky, urychluje odplavení metabolitů z buněk, čímž zkracuje dobu hojení.


Hojení ran využíváme obecně u jakéhokoli zranění, ať už pokousání, či řezná rána, infikovaná, nekrotická, nehojící se apod. Poruchy vyprazdňování máme s kladným výsledkem vyzkoušené po operacích na trávicím traktu po zhojení rány na podporu peristaltiky, u králíků lze použít např. u paralytického ileu.

 

MVDr. Jan Herčík

MVDr. Jan Herčík
VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Herčík, Horoměřice, s.r.o., Praha

Program Regenerace využíváme po masážích a cvičení zvláště pak u hospitalizovaných pacientů.
Obnova hybnosti kloubů je program, který s oblibou kombinujeme s programem Podpora hojení po ortopedických operacích.

Firma Biomag nabízí v současnosti 2 přístroje nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. Oba na naší klinice používáme. Přístroj Biomag Monai nabízí větší škálu aplikátorů, menší velikost (vhodné pro menší psy) a s ní spojená lehčí manipulace pro personál či majitele. Je lehký, s přenosnou taškou, velice snadný na ovládání. Přístroj Lumina má větší aplikátor, vhodnější pro velké psy. Výhoda magnetoterapeutické klece, díky níž je ještě zvýšená účinnost terapie.

Závěr
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie přináší v nesčetné řadě indikací pozitivní výsledek v oblasti veterinární medicíny. Nezanedbatelnou výhodou je jistě její nenáročnost na vybavení veterinární ordinace či kliniky, jednoduchost ovládání a způsob aplikace. Je zde i příznivá finanční dostupnost jak pro veterinární lékaře, tak pro jednotlivé majitele zvířat a v neposlední řadě vesměs pozitivní výsledky doložené mnohaletými zkušenostmi.
Naše klinika se zabývá nejen medicínou psů a koček, ale i drobných savců, u kterých jsou zkušenosti s použitím magnetoterapie taktéž velmi dobré.  
Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se tak stala nedílnou součástí pooperační péče a managementu rehabilitace na klinice v Horoměřicích.

 

 


 

Klinické případy z praxe MVDr. Jan Herčík

 

•    Pražský krysařík, samec, 8 měsíců

Resekce hlavice femuru, druhý den po operaci ukončena aplikace NSAID a zahájena magnetoterapie 3-4xD program Podpora hojení po operaci na přístroji Biomag Monai po dobu 10 dní. Majitelé uvádějí celkové zklidnění, hlavně v noci, domnívají se, že pes je bez bolesti, po 2 dnech začíná na nohu došlapovat.

Pražský krysařík
 

•    NO, samec, 7 let

Dg cauda equina-řešeno chirurgicky, čtvrtý den po operaci zahájena magnetoterapie pro hojení pooperační rány a zachování svalové hmoty, rehabilitace soustředěna na udržení pružnosti svalů a šlach, regeneraci, hojení, snížení otoku. Přístroj Biomag Monai, aplikátor solenoid a malá podložka, 2xD střídání programu Podpora hojení po operaci a Namožení svalů a šlach. Rehabilitace v současnosti stále probíhá, majitelka pozoruje mírné zlepšení hlavně však v psychické rovině, zlepšení chuti k jídlu, ochota k pohybu.

 

 •    Brazilská fila, samice, 2 roky

V lednu 2014 operace levého kolene, v březnu 2014 operace pravého kolene LCC, předoperačně dlouhodobé jednostranné přetížení, při chůzi záď uhýbá na levou stranu, nerovnoměrně zatěžována oblast hrudní a bederní páteře, rehabilitace zahájena cca 14 dní po druhé operaci, fena jeví neochotu k pohybu, dle majitele je bez nálady, celý den leží, nechuť k jídlu. Po aplikaci magnetoterapie pomocí přístroje Biomag Lumina program Regenerace a Namožení svalů a šlach se již druhý den zdá majitelům veselejší, po 5 dnech jeví zájem o okolí, chodí na krátké procházky s ochotou, od zahájení rehabilitace je pes bez jakékoli medikace na tlumení bolesti, v současnosti magnetoterapie stále probíhá v domácí péči.

Brazilská fila


•    Drsnosrstý jezevčík, samec, 6 let

Podruhé fraktura pánve a femuru, 5 dní po operaci podávána NSAID, 12 dní po operaci zahájena rehabilitace pomocí magnetoterapie, majitelka popisuje neochotu k pohybu, větší bolestivost (naříká hlavně v noci), někdy až agresivita. Magnetoterapie pomocí přístroje Biomag Monai program Podpora hojení kontinuálně 3-4h denně. Po 3 dnech majitelka popisuje zlepšení hlavně v oblasti bolestivosti a zlepšení nálady a chuti k jídlu. Po 7 dnech se začíná sám stavět na nohy, v noci spí klidně, jeví zájem o okolí.

 

 •    Čivava, samice, 4 roky

Pokousaná jiným psem, avulsní fraktura epicondylu humeri, mnohočetné tržné rány v oblasti levého boku. 6 dní po operaci stále podávány NSAID ve větších dávkách, nehojící rána, nekrotická tkáň, rána se postupně otevírá. Zahájena magnetoterapie pomocí přístroje Biomag Monai program Hojení ran a Podpora hojení 3-4xD, za 7 dní rána čistá, hojící se, fenka propuštěna do domácí péče (viz foto).

Brazilská fila

•    Boxer, samec, 9 let

LCC sin, luxace pately, OA, 1 den po operaci NSAID, 15. den po operaci zahájena rehabilitace s magnetoterapií, 1xD program Podpora hojení po dobu 1 týdne, majitelka popisuje zlepšení pohyblivosti psa, snížení bolesti.
 

  


 

Klinické případy z praxe MVDr. Martina Kolářová    

 

• 4letý staford, samec

Ve sportovní kondici. Při sportovním výkonu avulsní fraktura distalního metatarsu, zajištěno šroubem. Po operaci ihned zahájena magnetoterapie program 14 1x denně po 10 dní, hojení i přijetí šroubu bez komplikací, od druhého dne na nohu bez problémů došlapuje. Cca po 1,5 měsíci vyjmutí šroubu, opět magnetoterapie ve stejném dávkování, jednorázově atb, nsaid, hojení bez komplikací. Brzký návrat do sportovního nasazení.

Pražský krysařík

• 4měsíční samec kočky evropské

Úraz sekačkou, levá hrudní končetina, silné poškození, nutnost amputace nad loketním kloubem. 3.den po operaci zahájena magnetoterapie program 14  3x denně po 5 dní. Výborné hojení výrazně poškozené tkáně, bez seromu, hematomu, bez bolesti.

Pražský krysařík

• 4měsíční americký staford

Sražen autem, kostní podklad bez fraktury, potrhané měkké tkáně levé hrudní i pánevní končetiny, šok. 3 den po stabilizaci zahájena magnetoterapie program 14 1x denně po dobu 8 dní. Rány se začínají hojit, ustupuje bolestivost, kulhání.

Pražský krysařík

• 5měsíční samec JR teriéra

Fraktura krčku femuru sin. Vzhledem k věku přistoupeno ke konzervativní terapii. Rehabilitace s magnetoterapií program 15 3x denně po 7 dní, pak 3 dny program 14 1x denně. Po 10 terapiích ukončeno. Pes nekulhá, bez známek bolesti.

JR

• 10letý samec labradora

Pravá hrudní končetina, těžká osteoartróza, nsaid, série magnetoterapie střídání programu 1, 3, 5  3x denně po 7 dní, poté laser terapie 2x týdně.  Po ¾ roku pes bez nsaid, bez bolesti, chodí hezky, nekulhá.

Pražský krysařík

                     

 

• 3roční samec JR teriéra, po autoúrazu

Mnohočetná fraktura pánve, fixace šrouby, ploténkou. Výrazné pohmožděniny po celé oblasti beder, pánve a pánevních končetin. Zhojení modřin po 3 dnech aplikace magnetoterapie, program 14 1x denně po 14 dní.  S nasazením magnetoterapie snížení dávek nsaid na polovinu, po dvou dnech se začíná stavět na nohy, veselý, bez bolesti.

Pražský krysařík

• 6měsíční samec kočky evropské

Po prasklém abscesu okolo kořene ocasu velikosti v průměru 7 cm, částečně svlečený ocas z kůže. Atb terapie a urychlení hojení magnetoterapií programem 22 a 14, 5 dní intenzivní terapie 3-4x denně. Poté propuštěn do domácí péče, dohojeno mastí bez dalších komplikací.

Pražský krysařík

• 3letý samec křížence

Při aportování úraz pravé pánevní končetiny, na jiném pracovišti fixace paty šroubem, 3 týdny od operace na nohu nedošlapuje. Na urychlení hojení magnetoterapie program 1,13,15 po 10 dní 1x denně, pak doporučeno vyjmutí šroubu. Po vyjmutí následovala opět magnetoterapie program 14  1x denně po 8 dní. Hojení perfektní, bez komplikací. Za 3 měsíce bez kulhání, bez bolesti, bez známek reakce kosti na kontrolním rtg snímku.

Pražský krysařík

• 11letý samec mopse

Cca již 2 měsíce překlubování a pomalé ochrnování na pánevní končetiny, akutní bolestivost zad. Vzhledem k věku majitel nechce další diagnostiku, přistoupeno k magnetoterapii, střídání programu 4,6,8, po 5 dní 3x denně. Na prvních 5 dní nsaid, poté magnetoterapie. Na levé straně krku tmavá bradavice velikosti mandarinky, po dobu magnetu beze změny, stejně tak jako po ukončení magnetoterapie. Po 5 dnech intenzivní terapie chodí bez defektu, bez bolesti, následně pokračováno pouze v rehabilitaci.

Pražský krysařík

 

 

• 13letý samec knírače

náhlé ochrnutí na pánevní končetiny, bolestivost v oblasti SI spoje. Vzhledem k věku přistoupeno ke konzervativní terapii. Na jiném pracovišti léčeno glukokortikoidy, mírné zlepšení, u nás zahájena již jen magnetoterapie, střídání programu 4,6,7, po 5 dní 3x denně. Výrazné zlepšení, chůze pěkná, stabilní, bez následné terapie, pouze rehabilitace.

Pražský krysařík

• 9letý samec ohaře

Kulhání 3. stupně na pravou pánevní končetinu susp. po úrazu, otok talu, otok v oblasti úponu šlachy na patu, osteofyty na patní kosti. Nasazeny nsaid, po 5 dnech zahájena rehabilitace a magnetoterapie, střídání programu 3,9,5, po 5 dní 3x denně, pak program 3,9,5, po 10 dní 1x denně. Postupné zlepšování zkrácených natahovačů prstů, na pohmat bolestivý oteklý úpon achilovy šlachy ustupuje, zlepšování rozsahu pohybu ve všech kloubech PPK, ustává bolestivost.

• 11letý samec ZR

Po amputaci prstu s podezřením na spinocelulární karcinom. Po operaci velký tah v ráně. Od druhého dne zahájena magnetoterapie program 14 1x denně po dobu 5 dní. Majitel neohlídal, aby si pes ránu nelízal, následně hojeno jako otevřená rána. Dohojeno 7 dní po operaci.

Pražský krysařík

• 5letý samec kočky evropské

úraz kombajnem, pravá pánevní končetina rozseknutá až na kost, svalovina pohmožděná, oddělená od kosti, důležité cévy a nervy nepoškozeny, pokus o rekonstrukci. Noha se po částech po operaci začala otevírat. Léčeno mokrou formou pod obvazem, zahájena magnetoterapie, střídání programu 22 a 14 1x denně po 8 dní. Po 4 dnech začíná pod nekrotickou tkání krvácení, následující dny se stav nohy lepšil den za dnem, rána se začala hojit, po 12 dnech ukončena magnetoterapie, noha zhojená a funkční.


Pražský krysařík

• 2,5letá samice špringršpaněla

Ppravá pánevní končetina, po dvou operacích kolene TTT na jiném pracovišti, po operaci píštěle v ráně i mimo ni, nestabilní kolení kloub, luxace pately. Doporučena reoperace a následná rehabilitace. Rána do stehů ponechána v absolutním klidu. Po stehách zahájena magnetoterapie program 14  1x denně  2x do týdne. Po 9 dnech začátek i masáží a pomalé zvětšování rozsahu pohybu kloubu. Po 12 dnech magnetoterapie program 1  2-3x týdně. 30 dní po operaci chodí, koleno kompletně zhojeno, nekulhá, začínáme s přípravou na sezónu.  

Pražský krysařík

 


 

Referenční listy

 

MVDr Herčík  MVDr Šoltys

 

  


certifikáty magnetoterapie Biomag VET

Spřátelené weby