facebook
twitter
google
youtube
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET


Základní informace Biomag® Lumina VET

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální reakce v buňkách i mezi buňkami živého organismu, zlepšuje průchodnost buněčných membrán, která je vlivem onemocnění narušena. Výsledkem tohoto procesu je skutečnost, že buňky jsou ve zvýšené míře zásobovány kyslíkem a dalšími účinnými
látkami a zlepšuje se proces látkové výměny. Přístroj Biomag® Lumina VET vytváří specifi cké pulzní magnetické pole, které má na člověka přímé, léčbu podporující účinky a tím pozitivně ovlivňuje zdravotní stav pacienta.

Rozsah indikací pro veterinární použití je stejně široký jako v humánní medicíně. Jsou to onemocnění páteře, onemocnění kloubů, degenerativní a zánětlivá poškození pohybového systému, záněty močových cest, gynekologické záněty, zácpa, kožní nemoci a hlavně pooperační a poúrazové stavy. Další využití přístroje Biomag® Lumina VET je
vhodné pro zvířata, která jsou využívaná ve sportu k podpoře výkonu, regeneraci po výkonu ale také k relaxaci a zklidnění pro zdravá zvířata. Technickou konstrukcí zařízení Biomag® Lumina VET se dále dosahuje hloubkové masáže tkání a lymfatických cest a dalších efektů při povzbuzení látkové výměny a krevního oběhu zvýšeným přívodem kyslíku.

Je nejvýhodnější jako součást rehabilitace nebo jako součást či doplněk léčby. Vzhledem k minimu kontraindikaci u zvířat (akutní krvácení) a velkému zdravotnímu přínosu, který je ověřen letitou praxí, je rehabilitační přístroj Biomag® Lumina VET vhodný pro široké použití v klinické i terénní veterinární péči.

 

Příklad správného zapojení zařízení Biomag® Lumina VET před započetím aplikace

Příklad správného zapojení


 

MVDr. Herčík  

Chcete vědět více o magnetoterapii Biomag?  

Navštivte webové stránky www.biomag.cz

Biomag

MVDr. Jan Herčík, VETERINÁRNÍ KLINIKA MVDr. Herčík, Horoměřice, s.r.o., Praha

 


certifikáty magnetoterapie Biomag VET

Spřátelené weby