facebook
twitter
google
youtube
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET
Magnetoterapie Biomag VET

 

Biomag VET

 

 

Aplikátory

Aplikátory Biomag optimálním způsobem zabezpečují funkčnost spojení s přístrojem a léčeným zvířetem a tím také funkčnost a účinnost celého zařízení  Biomag Lumina VET.

 

Ploché aplikátory magnetoterapie Biomag

Ploché aplikátory jsou rozděleny na jednodílné a vícedílné. Vícedílné aplikátory mohou být spouštěny jednorázově, střídavě nebo postupně. U vícedílných aplikátorů spouštěných jednorázově je polarita jednotlivých sousedních dílů vždy opačná, aby při složení aplikátoru nedošlo ke snížení intenzity magnetického pole. U aplikátorů, které jsou spouštěny střídavě (označení 2C) nebo postupně (označní 3D), k tomuto vzájemnému ovlivňování nedochází, proto je polarita všech dílů na každé straně aplikátoru shodná. U programů s označením 3D jsou impulzy z přístroje do aplikátoru vysílány v pravidlených časových intervalech neustále dokola a při složení nebo přiblížení jednotlivých částí k sobě (optimálně do tvaru trojúhelníku) vzniká tzv. rotační efekt, který významně zlepšuje působení magnetického pole na organizmus. Toto řešení aplikátoru a vysílaných pulzů z přístroje je chráněným patentovým řešením firmy Biomag®.

 

 

Aplikátory magnetoterapie Biomag typu solenoid

Aplikátory magnetoterapie Biomag typu solenoid mají magnetické pole homogenní. Používají se tam, kde klademe důraz na rovnoměrné působení magnetického pole, a tam, kde se potřebujeme dostat hluboko do tkáně (např. klouby končetin). Dalšího zvýšení účinků solenoidů lze dosáhnout nasazením solenoidů s označením 3D (tj. solenoidů, u nichž je použitá patentovaná technologie Biomag®). Rozsah pulzního magnetického pole u všech aplikátorů lze ověřit pomocí Biomag® testeru.

Lokální aplikátor magnetoterapie Biomag

Lokální aplikátor AL16-LUM (Alfa) kombinuje účinné pulzní magnetické pole s polarizovaným světlem. K aplikaci lze využít buď kombinaci pulzního magnetického pole a polarizovaného světla, nebo pomocí přepínacího tlačítka polarizované světlo vypnout a aplikátor používat pouze pro aplikaci pulzní magnetoterapie. Při aplikaci pulzní magnetoterapie bez polarizovaného světla můžeme provádět i aplikaci přes oděv nebo textilní podložku. Jestliže je vhodné použít kombinaci obou efektů, provádíme aplikaci přímo na pokožku v místě ošetření. Polarizované světlo vycházející z aplikátoru se aktivuje shodnou frekvencí, jakou má aktuální frekvence pulzního magnetického pole.


Veterinární aplikátory určené pro sestavy Biomag Lumina VET Biomag

AL 16 LUM AL 64 AL135-2C
Aplikátor AL16-LUM (Alfa) Aplikátor AL64 (Omicron) Aplikátor AL135-2C (Omicron L)
     
     
     

 


certifikáty magnetoterapie Biomag VET

Spřátelené weby